VDH: de familienaam nader verklaard

(van der) Hoeven, de familienaam nader verklaard
Een hoeve is een boerderij. De naam Hoeven is onstaan uit de aanschaf van een bepaalde hoeveelheid grond in 1882 door de abdij van Cisterciencer van St. Bernard in Noord-Brabant. Deze hoeveelheid was gelijk aan 100 “hoeven", een locale meting van oppervlakten in die tijd. Een hoeve is ongeveer 12 bunder. Een “bunder” was ongeveer de oppervlakte van een gemiddelde landbouw boerderij. Een bunder = een hectare = 10.000 vierkante meter.

(van der) Hoeven, definition of the familyname
Hoeve or boerderij are dutch words for farm. The name Hoeven originated from the purchase of a certain amount of ground in 1282 by the abby of Cisterciencer of St. Bernard. This amount was equal to 100 “hoeven", a local measure of area in those days. A hoeve is approximately 12 bunder. A “bunder” equals the area of the average agricultural farm.

Reageren is niet mogelijk.